Home

Instituut Anja is een praktijk voor sportmassage, Hot Stone massage en manuele therapie waarin men terecht kan voor allerlei klachten betreffende mens en dier. Instituut Anja biedt ook relax massages aan waarin met etherische oliën wordt gewerkt om tot een optimaal resultaat te kunnen komen.

Voor uiteenlopende klachten zoals gewrichtsklachten, huidklachten of andere klachten waarbij behandeling tot nu toe nog geen resultaat heeft opgeleverd, kunt u een afspraak maken voor een algemeen consult. Naast de genoemde therapieën maakt Instituut Anja gebruik van praktische en educatieve kinesiologie (basiskennis) en acupressuur om tot een optimaal behandelresultaat te komen.

Holistische visie
Instituut Anja werkt vanuit de holistische benadering bij al haar therapieën. Dit houdt in dat er niet alleen naar de symptomen of de klachten gekeken wordt, maar dat er wordt gezocht naar de oorzaak/bron van de problemen.
De shiatsu therapie is volledig op een holistische visie gebaseerd. Bij de sportmassage wordt na het vaststellen van de klachten ook de houding, motoriek en belasting en belastbaarheid gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd.
Er wordt altijd gekeken naar het geheel en niet alleen naar de klachten.

Werkwijze
Door het afnemen van een anamnese kan er een beeld worden gevormd van de klachten. Hieruit wordt duidelijk welke therapie het beste resultaat zou kunnen opleveren per persoon. Bij een algemeen consult wordt op een breed vlak onderzocht welke therapie het beste kan worden toegepast om de balans tussen lichaam en geest weer te herstellen.
Er wordt een behandelplan opgesteld om de resultaten in kaart te brengen en om tijdig veranderingen toe te kunnen passen om een optimaal resultaat te bereiken.
Onlangs zijn de diensten van Instituut Anja uitgebreid met shiatsu therapie en voetreflexologie. Deze shiatsu therapie wordt (afhankelijk van de polisvoorwaarden) door de zorgverzekeraars vergoed.
Op de site van de NVST staat de lijst van de zorgverzekeraars en de consulten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Instituut Anja wil iedereen adviseren om voor het maken van een afspraak zijn/haar polisvoorwaarden goed te controleren en te checken op de site van de NVST, zodat er duidelijkheid is over het eventueel wel/niet vergoeden van het consult. www.nvst.nl/zorgverzekeraars

Consult na telefonische afspraak of via de mail. Wanneer blijkt dat Instituut Anja u niet verder kan helpen, zult u naar een specialist/collega worden terug/doorverwezen.
Ook is het mogelijk om vrienden of familie op een cadeaubon voor een heerlijke massage te trakteren.
De cadeaubonnen kunnen in elk gewenst bedrag worden aangeschaft. (met een minimumwaarde van € 10,00)

Links:
www.sportverzorgingngs.nl
www.sportzorg.nl
www.nvst.nl
www.massagebijkanker.nl